متن موزیک

اینا اصلا آماده نیستن واسه این موجهاتی ام برگردون بیتومودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبتمودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبتبیب چه بیحالی تکون بده بینم چی چی داری میکنی تو جیبو خالی کارتو میکشم واست چون ایده عالی وااوو چه میده حالی وقتی می دونی حریفا نیستن مالی نه جنس مانی اَ اون خزمزا اصن بین ما نی توو اکیپ جا واسه سوسولا نی سیبیلا کُلُفت ترن از بهنام بانی همه خاکی جا واسه ی ادعا نی همه کار درست جا واسه اشتباه نی فرم بدن استکانی Bonnie and clyde we gon get the money بالایم ترسی از ارتفاع نی حرکتامون گنده و ابتکاری ییمودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبتمودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبتتو اکیپ رفیق ندارم من همه توو رگی و برادرن برنامتو بزار برا بعدا میخوام با تو برم فضا بر نگردم باور کن من صوبرم مست تو نزار لو برم فدای اون مود سگیت وحشی منی تو دوبرم این نکته ها نرن اَ یادت پول مهم نی فقط زیادش یعنی تو خوبی بیب ولی بگو دوستاتم بیادش پشت من حرف مهم نی اصلا جلوم کف بهم میچسبن همینا که برام فاز گنگ میان رو بیتام اینه سوسولا میرقصنمن مودم الان آفلاینم گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبتمودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبتصدام لش و خش داره خدا دادی میگن عزیزی بم داده کجاهایی زیاد نمیشم با کسی قاطی واسه همین میخوان کنن با ما لابی اسمم پُره توو کل شهر میام سر تا پا سیاه کت چرم کارام مارکتو کشت خود سم اینا باس بددون تا برسن هی خیلی کوچیکم شرمنده اگه یه سره توو پیچم میگه بده چک کنم گوشیتو من آخه هر دفعه هی میدم سوتی بد هی شاکیه پا میدم کجا به کی دارم میس کال من ازش دوباره سی تا خانمی ندارم آنتن چون من جمعه هارو میرم کوه با اکیپامودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبتمودم الان آفلاینه گوشی روی سایلنت توی فاز خودمم الان نمیگیرم وایبت

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد