متن موزیک

هر طور که میخوای باش ولی واسم با همه فرق کن بیا من و تو ی بغلت غرق کن واسم مهم نی نظر مردم مردم عشقم چه قشنگه با همیم امشب عشق ما رو روی ابرا نوشتن نمیاد جز تو کسی به چشمم چشممتو دلی من کو همون اون پسر مغرور بگین بیاد بغلم زود بدو یه یه یه یه پس اون تو دلی من کو اون که حواسش به من بود بگین بیاد بغلم زود بدو یه یه یه یهتو دلی من کو همون اون پسر مغرور بگین بیاد بغلم زود بدو یه یه یه یه پس اون تو دلی من کو اون که حواسش به من بود بگین بیاد بغلم زود آره یه یه یه یهبه تو همش فکر میکنم پرته حواسم دست خودم نیست منه سر به هوا ببین واسه تو شدم چی آره عاشقت شدم ولی تقصیر تو کم نیست منم دست خودم نیست اگه دوست دارمتعشقم چه قشنگه با همیم امشب عشق ما رو روی ابرا نوشتن نمیاد جز تو کسی به چشمم چشممتو دلی من کو همون اون پسر مغرور بگین بیاد بغلم زود بدو یه یه یه یه پس اون تو دلی من کو اون که حواسش به من بود بگین بیاد بغلم زود بدو یه یه یه یهتو دلی من کو همون اون پسر مغرور بگین بیاد بغلم زود بدو یه یه یه یه پس اون تو دلی من کو اون که حواسش به من بود بگین بیاد بغلم زود آره یه یه یه یه

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد