متن موزیک

چی میگی چی میگی آه(Intro Arta) چی میگی ندیدیمون چی میگی ندیدیمون میشینی هر چیزی دوست داری میگی جایی میری مهم نی چی میگی دایی نمیزارع این چیزا تاثیری روم(Chorus Samilow & Arta) تو چی میگی ندیدیمون چی میگی تو چی میگی ندیدیمون چی میگی چی میگی ندیدیمون چی میگی چی میگی وقتی ندیدیمون چی میگی چی میگی ندیدیمون، وقتی ندیدیمون چی میگی ها میگی کارام بد خودت حفظ لیریکسامو حرصی شدی خورد نکن ال سی دیا رو تو ک چشم نداری ببینی ما رو ولی هی میری رادیو جوان کی میدیم کارو ه ه حرص نخور حرص نخور بسع دیگ بسع دیگ بسع دیگ بسع دیگ فکر نکن،بش فکر نکن خفع دیگ(Verse1 Arta) اونا ک دیدنمون میدونن میاد از چی بدمون میدونن ارتا میزنع جوز وقتی چهار صبح میزنع نور میدونه بگه هرکی کجا چی برنامع شع بگن کیو با کی تا ک من میرسم بریزن بزنیم باهم چیو با چی ارتا فقط باید برع سه و نیم شد چون خدا میدونع چی دیدی یهو ریخت ک* نمیشع هم رفت حاجی یکو نیم دو چون نیم میشع یک یک یکو نیم دو بازی نشه تا سه نشع لاین یه لثه دات باز پاف بچرخه دوتا میان تو من میگم داش یه لحظه آنتنن پیچ میزنم پاشنه پنجه توام حالا که دوس داری با دیس جلو بره داستان همه کارات چیپ شعرو وره من اینجا قبل اینکه بیت پلی بشه دافا یه جور میچسبن انگار اینفررد بکش بیرون ع بچه بازی کارات همه خیاره باس نمک بپاچی اینا که تو بهشون میگی پلنگن نابی واسه من خودشونو میکشتن نهنگ آبی اه(Verse2 Samilow) لووووو لوو آه همه پا تیبلمون دسته پر میشینی بریز پ ژتون ناراحت نشو بردیم سهمتو لبو دهنی نداری اکتشو قیافت کر شنبه صبح سیست نرد بچه مثبت انگار دورت قدر مطلق ولی بدون حدتو بزنی اینجا حرف مفت دو تا گولاخی کچل که به کمر وصل کلت میزنن میپاچن مغزتو رو چرم مبل اینا واقعیته نافه تهرون شدن خار جی همه ولی پاس که میدم بش باز نمیزنه بپا طارمی نشه اینا واقعیته شما اهل عملو ما ها عاملیم اگه دیدی تهران ترکیده نیس کارع داعشی نه همه دستا سنگ انگار فلسطینه میخوان جلومون باز بریزن مثل شصتم همه جلوم خمو راست بشین اه توام صاف بشین یاد بگیر باس بگی چشم کجایی بگیریم یه ذره ایسگاتو ی زنگه ببند یه شبه اینستاتو اینجا هس مث سگ شوخیشم زشت نه کوری پ بده پک رو میز خط بشه سنگ کونی خرج یه شبمه قیمت فیت با توووو

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد