متن موزیک

بعضی از این شبا (بعضی از این شبا) تو پیشمی اما حس میکنم تنهامبعضی از این شبا (بعضی از این شبا) باریدن این ابرا ما میکردیم پروازتا خود صبح امشب مال ماست حالا که قفلن دستای ما بیا برقصیم پس ما یه بار بریم اَ رو زمین تا سیاره هاما که ساختیم خونه روی ابرا ولی باز اون فکر میکنه تنهاست ماهو داشتیم رو به روی دریا ولی باز اون فکر میکنه تنهاستنمیدونه من تا آخرش همراش می مونمو میکنم پاک همه اشکاش آخه واسه من اون با همه فرق داشت خاطراتش هم اَ یادم برن کاشبعضی از این شبا پایه ای وسط نورای قرمز شب راه بریم اَ همه کوه ها که مه گرفتن ساده میگذشتیم یادت نیست نه یادت نیست نهتا خود صبح امشب مال ماست حالا که قفلن دستای ما بیا برقصیم پس ما یه بار بریم اَ رو زمین تا سیاره هاما که ساختیم خونه روی ابرا ولی باز اون فکر میکنه تنهاست ماهو داشتیم رو به روی دریا ولی باز اون فکر میکنه تنهاستنمیدونه من تا آخرش همراش می مونمو میکنم پاک همه اشکاش آخه واسه من اون با همه فرق داشت خاطراتش هم اَ یادم برن کاشبریم با سفینم دوتایی دور زحل حلقشو بردارم بدم به تو من بشه تویه چشات ستاره روشن من هنوزم انگار به یاد تواَمما که ساختیم خونه روی ابرا ولی باز اون فکر میکنه تنهاست ماهو داشتیم رو به روی دریا ولی باز اون فکر میکنه تنهاستنمیدونه من تا آخرش همراش می مونمو میکنم پاک همه اشکاش آخه واسه من اون با همه فرق داشت خاطراتش هم اَ یادم برن کاش

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد