متن موزیک

دافت هئ میریزه کُک روی میز پروِ هیز دماغش شده شبیه خرتومه فیل 420 سری میاد روی لبم جوینت بدم قُرس دهَنَم شُل دوست دخترم باید بیاد جمم کُنه سَرم خورد بِدَر ، زخَمَم شُد ، زد الکُل بِش عوض شد یِکم لبم خشک شد و باید سِفت منو بَقَل کُنه.... اداس ، انقد نزن قُر بم اداس همش اداس همش کُسشره ، کسشر ، حالا فقط فُش بدهبردار دافی نقابتو ندارم کاری به کاره تو چون تا بودی دادی بم حالشو الانم نمیگم خالیه جای تووووو فقط میگم اداسبسه انقد گیر تو بم نده زُل نزن نگیر برام سیس تو انقد خودت میدونی برام نیس مهم منکه هرجایی برم برام ٢٠ مُدل هس شبیه تو زیاده توش ساله دیگه تو با همین اوبیا بمون زنگ میزنی میگی علی گل بیار بچوق من دارم میزارم کَلیفورنیا یه توووووررهمه چیزایی که میگی اداس حتی گیرایی که میدی اداس از فیریکی بودنت اداس بگی تا میمیکه صورتت اداسدیگه تخُمم نیستی انقدر رو کُک زدم ویسکی حرف نَزن پشتمم سیکتیر پُر نکرد عُقدتم هیچی دورام دُختر ام ریخته کُس ا هر تیپی ولی تورو چه به کُسکلک زیغی خانوم محترم هیس اگه فُحش بلد نیستی ولی اءداس هَمَش اءداس اگه بِگی اینا توی روحیاتت نی حالا شوخی یا جِدی دیگه “کوری” یادش نی اَ خوبیات بِیبی ،حالا هِی بِگی بَرام با این کونیا سِلفی اه نَمونده اصلاً به بوبی ات مِیلی وقت نَدارم بَرات رو موزیکام خِیلیهمه چیزایی که میگی اداس حتی گیرایی که میدی اداس از فیریکی بودنت اداس بگی تا میمیکه صورتت اداس

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد