متن موزیک

دوتایی سوار ابرا شدیم یه روزیو ولی حالا تو دوست نداری بمونیو اگه یه روزی تنها شدی بدون اینو تو منو داریا یا یا یا یاسوار ابرا شدیم یه روزیو ولی حالا تو دوست نداری بمونیو اگه یه روزی تنها شدی بدون اینو تو منو داریا یا یا یا یااگه روزای سخت اومد یا بارون و برف اومد یا اَ چشات اشک اومد تو منو داری یه یه یه یه یه اگه آدما ازت دورن اگه شده هر روز شب حتی از پیشت رفت اونم تو منو داریما سوار ابرا شدیم یه روزیو ولی حالا تو دوست نداری بمونیو اگه یه روزی تنها شدی بدون اینو تو منو داریا یا یا یا یاسوار ابرا شدیم یه روزیو ولی حالا تو دوست نداری بمونیو اگه یه روزی تنها شدی بدون اینو تو منو داریا یا یا یا یا تو منو داریا تو منو داریا تو منو داریا یا یا یا یا تو منو داریا یا یا یا یا تو منو داریامیخوام منو یه جای دور ببری حتی بد شه حالمون یه کمی خوابمون ببره با یه بوس بپریم چون بیاد آسمون به زمین تو داری منو جدایی بسه‌ شد پاییز سرد و خالی شهر تاریکتر و تاریکتر کجایی پس تو گم شدی یه گوشه از این شهر همه چی کرد یه روزه عجیب فرق نمیخوام باشی بدون من هیچوقت چون بود از تو یدونه نه بیشتر اگه گلوت هست بغض گهگداری هنوزم تو منو داریدوتایی سوار ابرا شدیم یه روزیو ولی حالا تو دوست نداری بمونیو اگه یه روزی تنها شدی بدون اینو تو منو داریا یا یا یا یاسوار ابرا شدیم یه روزیو ولی حالا تو دوست نداری بمونیو اگه یه روزی تنها شدی بدون اینو تو منو داریا یا یا یا یاتو منو داریا تو منو داریا تو منو داریا یا یا یا یا تو منو داریا یا یا یا یا تو منو داریا تو منو داری تو منو داری منو داری

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد