متن موزیک

روزارو شب میکردم دوستامو دک میکردم پولامو جمع میکردم که با تو ب*اش بدم همرو تو یه شب توییو منمو نور شمع قلم بوم رنگ میگی بکش تنمو روی تخت تو سرمه بوی عطر کردم تو لوله برف همشو تو یه خط لباساتو همرو زود بکن نه نرو خونه شب این دفع رو جون من نمیتونم من از تو دور بشم زیاد بود توقع مون یکم ما توقع مون یکم ما توقع مون یکم یهو زد بوی برگا خیس بعد دونه برفا ریخت منو بوم نقاشی تو این خونه تنهاییم بیا توله سگ رسید روز برف بازی هنو مود رنگ پاچیدنو روی من داری؟ رفتی قلبم نبود یه چنتا تیکش مثل ظرفا تو همون یه دعوا شیکست نمیشه فک کنم به نبودت ده ثانیم همه میگن ولش کن تمومه چند سالی هستباز میشه غرق شد با اینکه آبی نیست تو رنگ چشم تو پوستت سبزه مثل گل موهات سیاهی شب مست شرابی لبات فقط سیگار میکشمرو این بوم نقاشی بیا رنگامونشه قرقاطی بیا باز تو این کوچه برگا ریخت بیا رسید روز برف بازی منو این بوم نقاشیلعنتی مگه دوست کم داشتیم بیا باز رو این گونه اشکا ریخت بیا رسید روز برف بازیپاشد رفت و یه حرف نزد پشتشم نگاه نکردو دیگه برنگشت نیا حتی نکن یه دقیقه تو وقت طلف منم فک کن کبوترم دیگه پر زدم با اینکه رسیده دیگه روز برف بازی بریم بیرون بکنیم یه گوله پرت ماشین ترجیح میدم ازین به بعد تو دلم باشی پس میکشمت من روی این بوم نقاشی دیگه به تو ربط نداره نه اگه بودم هر جای شهر یا تو میری برنامه شب کنارته چنتا پسر میشناسنت اندازه من این که چقدر اخلاقت بده میکنی هی دعوا یه سره پشت سر هم یادت هستخواستی توی چشم باشی عین اون لنز که تو داری از هر رنگ بیبی فرق نداره من ببینم چشمتو آبی سیاه قهوه ای سبز عشقشو داری هنوز بچه ای اه پیک تو خالی میری مست بشی فقط کاش این دیوونه بت زنگ نمی زد کاش می رفت و برنمیگشت برنمیگشتمیشه غرق شد با اینکه آبی نیست تو رنگ چشم تو پوستت سبزه مثل گل موهات سیاهی شب مست شرابی لبات فقط سیگار میکشمرو این بوم نقاشی بیا رنگامونشه قرقاطی بیا باز تو این کوچه برگا ریخت بیا رسید روز برف بازی منو این بوم نقاشی لعنتی مگه دوست کم داشتیم بیا باز رو این گونه اشکا ریخت بیا رسید روز برف بازی

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد