متن موزیک

جدا شدیم از همه ما فقط من و تو موندیم وسط آب تو بغل ما بود فقط یه ماه که اون هم میره بره شب اگه باز این عقربه ها هدر نره‌ کاش بیا خارج شیم از بُعد زمان تا ابد انگار امشب برا ماس بیا بچرخیم توو کل فضاحالا که دنیا خوبه با ما زیاد دورمون اقیانوسه با ماهیاش نورا می‌رقصن همه تا ما میایم پس بمونیم ما تا دم صبح اینجاحالا که دنیا خوبه با ما زیاد دورمون اقیانوسه با ماهیاش نورا می‌رقصن همه تا ما میایم پس بمونیم ما تا دم صبح اینجاپا میشیم تو جزیره ما صبح زود کلی عروس دریایی دورمون با تو دنیای من شده پُر نور می مونیم دوتامون سر قولموناین دنیا با تو پُر معجزس این رویاها با تو میشه دونه‌ دونه رد‌ می‌بینیم ماهُ می‌زنه دور کُره چرخ تا آخرِ راهُ میزاریم باهم پشت سرحالا که دنیا خوبه با ما زیاد دورمون اقیانوسه با ماهیاش نورا می‌رقصن همه تا ما میایم پس بمونیم ما تا دم صبح اینجاحالا که دنیا خوبه با ما زیاد دورمون اقیانوسه با ماهیاش نورا می‌رقصن همه تا ما میایم پس بمونیم ما تا دم صبح اینجااین عشقه وسیع تر از دریاهاست توی کل وجودم از سر تا پام میان موج ها کنارمون همراه مان بیا پس مال من باش این تنها راساین دنیا با تو پُر معجزس این رویاها با تو می‌شه دونه‌ دونه رد‌ می‌بینیم ماهُ می‌زنه دور کُره چرخ تا آخرِ راهُ میزاریم باهم پشت سرحالا که دنیا خوبه با ما زیاد دورمون اقیانوسه با ماهیاش نورا می‌رقصن همه تا ما میایم پس بمونیم ما تا دم صبح اینجاحالا که دنیا خوبه با ما زیاد دورمون اقیانوسه با ماهیاش نورا می‌رقصن همه تا ما میایم پس بمونیم ما تا دم صبح اینجا

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد