متن موزیک

بگو راست بگو چپ بگو داغ بگو سرد بگو شاد بگو تلخ بگو باد بگو برف بگو لات بگو رد بگو اين ديوونس بگو ديد به چي زد بگو ميخ بگو نعل بگو بياد پايين تر ،پايين پايين پايين تر بگو بياد پايين تر،پايين از پايين شهر دلم ميخواس روز بود همه چي دروغ بود دود نبود دوست جاي دود بود منم دلم ميخواست ننم با،بابام با ،هم خوب کنن تا منم شاد باشم منم دلم ميخواست صبح از خواب پاشم بدون فکر به دعواي شب شرط مي بندم حرفاي تو حرفاي منو لبهاي تو لبهاي من و شبهاي تو و شبهاي من پر فرقن منم دلم ميخواست ،منم دلم ميخواست دون کسي و نگيره کبوترم بياد منم دلم ميخواست شکستن شکسته بود علف نبود سبزه بود عرق نبود قهوه بود نبود نگرد نيست نه نموند ازم هيچ نه توي اوج لذتم عروسکم ميشکست اسمون و ديدم وقتي از زمين زدم من خستم قسم به پست ترين قسم از کثافتم با خبرم همينم که هستم حتمن تو بهترين منم بدترين بدم!نه با اعصابم ميجنگم از اين سگ دونيم مي ترسم مي خوام بکنم برم با افکارم ميجنگم خيال نکن تو شهر من حلوا دم ميکردن حواسم نبود حتي تا شلوارم ميکندن با دستام مي ساختم راه لعنتي رو با حسرت مي ساختم مسيرو مي رفتم هر چکي رو خوردم صدام در نيومد تا زنده ام هستم ،تا هستم هيپ هاپ هست همخوان: م مثل مرگ معرفت مردم،مردن مرام و مرفين مرد مست الکل ج جرم،جنايت،جنگ جنگ جراحت،اوج جنون جسارت جوون جنم يعني حبس نون نون نون توي سفره نبود کور خوند اون که ميگفت ميشه تموم و وهم و وحشيانه ترين برخورد و ولي اما اگر به اين مردم ن ننه قبه هاي نو پوش،تظاهر به دلسوزي به کهنه پوشا ش شروع يه شب تو شهر که گند زد به نفس کل روزات ه هنوز يه حرکتي هست ه هيپ هاپ و يه هف خطي هس ر راه رفته راه مونده بازم،من هنوزم تو اين زمين کار مونده دارم مجنون شهر يعني خوده من مديون رپ يعني خوده من چيزي جز اينايي که ميگم نديدم تو اينجوري نباش ولي من همينم قسمت دوم: راه من قشنگ نيس تو رد پام نباش ازم يه قهرمان نساز نگو کي شمرده موزاييکاي کف راه و کي جيره خوري برده کي از غصه دق مي کرده کي چه گوهي خورده خوب نگاه کن ديگه بارون نمي ياد دلم داغه ولي دارو نمي خوام دنيا امون نمي داد ،اروم نميزاشت فقط بلد بود کون وارونه مي داد درست ياد نگرفتم ادب رو داشته باشم اما مطمئنم واسه ي تو خيلي خوبن حرفام اينجا خوشحالم از اين که لات بار اومدم اين حروميا همشون شاکين از حرفام تا تشون رو ديدم از کلفت تا سادشون پير و حروم زادشون از نر تا مادشون مي خورن ميخوابن ميخوابن مي خورن واسشون برج ميکنن مي سازن مي سازن ميکنن واسشون ميکنن ميکنن مي خونم ازشون هر اتفاقی که باعث حضور دردمه کثافت صدای من کثافت شهرمه مهم نیست بردن مهم نیست بهترین شدن بدون جرات مهم نیست فرصت مهم نیست هر روز زیاد تر شدن عقده‌ات توی حس قدرت مهم نیست دشمن بهم بگو راست بگو چپ بگو داغ بگو سرد بگو شاد بگو تلخ بگو باد بگو برف بگو لات بگو رد بگو این دیوونست واسه‌ی من مهم نیست گفته‌ات

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد