متن موزیک

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی چشماتو به ما بنما تا شوم راضی چشمامو می خوای چه کنی بی حیا پسر بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونهپر زده دلم برای تو دختر شیرازی خراب تو دوریت میده عذاب من همیشه تو تو خواب مندلم می خواد نگات کنم از ته دل صدات کنم می خوامت دیگه مجنون نگو نه بدونت حیرونهبا یه ژیان و چار تا لاستیک می یام خواستگاریت و راستی خوشگل خانومی تو ای بابا صورتت زیباست عین مادختر شیرازی و عشوه واسه من نیا بابا زشته عاشق شدن مگه عیبه یکی میگه جمالتو عشقهپس میام به اون شیراز دل من میکنه پرواز دارم میام به اون شهرتون شهر سعدی حافظتونشب می رم به اون شاه چراغ میکنم من دعا که فراق نبینم ز دوریت دختر تا که عاشقم اینو گفتمدختر شیرازی جونم دختر شیرازی چشماتو به ما بنما تا شوم راضی چشمامو می خوای چه کنی بی حیا پسر بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونهخانمی بذار بگم یه کم برات از خودم -اهل فشن و مدم می گن دختر شیراز مد شده -وای وای عاشقش شدمدزنه صورتشو نگاه -وای وای قربون اون چشاشآخه چشاش عسله همونی که تو ضرب المثلهخانم یه سوال نه که پولی ندارما سر کوچه می فروشم بلال یه خونه دارم از پول حلال-بگو وای زنم میشی؟ -عروس ننم میشی؟نه که کلاس بالایی گرون کالایی اهل پول و طلایی ولی هر چی هستی خیلی بلاییبر می گردونمت تهرون می دمت دست مامان جوندخت بندر نبود قسمتم این بود اینو بگیریم من موندم ای خدا ای خداپر زده دلم برای تو دختر شیرازی خراب تو دوریت میده عذاب من همیشه تو تو خواب مندلم می خواد نگات کنم از ته دل صدات کنم می خوامت دیگه مجنون نگو نه بدونت حیرونهبیا بشین پیشم بشی عین اب رو اتیش میشه بشی ماله من حرفارو بزنیم قرار مدار فردارو بذاریمبازی با دلم نکن وگرنه نه من نه تو جلب نشو کلک پاشو قوری و کتری رو بردارو درارو ببندو برقارو خاموش کنناز نگات منو از هوش برد تو تو دختر شیرازی پس گوش کن دیگه چیزی نمونده که صبح بشه حرفی نمونده که گفته شه می خوام بزنم زل توی جفت چشتدختر شیرازی جونم دختر شیرازی چشماتو به ما بنما تا شوم راضی چشمامو می خوای چه کنی بی حیا پسر بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد