متن موزیک

اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری پاشو ، پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شکماگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری پاشو ، پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شکم اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری پاشو ، پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شکمخانو ببخشید ، چند کیلویی شما خجالتی وای مامانم اینا می تونم بکنم درخواست من آبجیتون چقده حساسن قربون اون عشوت مخو زدم با یه چشمک واسه دیت می برمت شمشک حالا اونو بی خیالو امشب Excuse Me این چیه رو بولیز[دختر] اوا دست نزن بابام هستش پلیستعادل ندارم می خورمت وای اینا چیه خانوم هستش رو میز پایه نیستم ممنوع جات اگه رژیم نیستی بخور سبزیجات نخور دیگه گز اصفهان بشه کمر مثله استکانخانوم ببخشید ، چرا نشستید عین هو یه مجسمه نشستید خانوم ببخشید ، چرا نشستید عین هو یه مجسمه نشستید خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم[دختر] بابا نمی تونم برقصم ، مگه کریخانوم کاری نداره یه شونه رو بده این وری و اون یکی شونتو بده اون وری بده تو اون شکم فنری حالا به چرخونش سریع ، سریع حالا داری واسه خودت می لرزی به این کارت می گن داری می رقصی خانوم ما رو یه کمی می بخشی اگه چشامون زله تو می رقصی اگه دست می زنم واست سه دستی آخه دکمه ی پیرهنو نبستی نبسته ، پس نیگا نمی کنم آخه لیلی تو سالن نشسته بابا لیلی کیه مگه نگفتم لیلی همون دختر همسایه که ماه دیگه می خوام برم خواستگاریش و کلی دوسش دارم و ناراحت می شه اگه ببینه چشم افتاده دنبال یه دختر دیگه پس نیگا نمی کنم نه ، نه نیگا نمی کنم ولی خانمو شما برقصین خانوم ببخشید ، چرا نشستید عین هو یه مجسمه نشستید خانوم ببخشید ، چرا نشستید عین هو یه مجسمه نشستید خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم خانوم ببخشید خانوم ببخشید خانوم ببخشید خانوم ببخشیدبه خیالم روزی صد تا یار داری ، خانوم واسه همه قمیش میای و ادا داری ، خانوم دل من پر می زنه واسه ی دلت خانومی ای خوشگله خانومی ای خوشگله خانومی ای خوشگله بزن بریــــــــماگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری پاشو ، پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شکم اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری پاشو ، پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شکم

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد