متن موزیک

شهر شده پر از لاشی باهاشون منم معاملم پاشید ابدا نخواه شبیه من باشی ت و مس راهتو برو انقد نگو فردا چیشهر دیگه پر از لاشی باهاشون منم معاملم پاشید ابداً نخواه شبیه من باشی تو مس راهتو برو نکن منو نقاشیمیگی چپه میکنی تهش میگم سخت نگیر سریع تر انتخاب من سخته داشی شدیدا تو مس راهو بگیر بغل کن نشو شبیه منمن توو راهم یه ردپا هم ندیدم به جاش دادم هزینه تجربه رو خریدممث بلدا دست و پارم بریدم تا مبادا بمونه ردپایاین دور و بر کندم اصاً خودِ رزمندم خیلیا اَ این دورِ من کندن تعطیلی بودیم ولی روز بعد شنبس پس میرسیم نوبتی بشونآه رد دادی چرا توبه اس دیگه تهش صلح چرا مگه صحبت میشه کرد جنگ واسه اون که طعمس میشه بعدشهر شده پر از لاشی باهاشون منم معاملم پاشید ابدا نخواه شبیه من باشی تو مس راهتو برو انقد نگو فردا چیمن و بارون قدم میزنیم آروم تووی کوچه پس کوچه های شهر حصارّ قانونمیده گیر بهم ولی ما که سفته جای پامون رد پاها تمیزه انگار اَ ما میسازن صابونقانون شکنی رو بلدیم خوب چون که مایه سازِ همینیم تا نبریم توپاعتمادو بکُش نگیره تا بغلی روت خلاف قانونشه انتخابه اولیت پولدومیش حساب پایه برا تیمه یه سری رو بچینی که لای نره جیبش اوضاع خوبه یه روزایی گاهی لب تیغه تجربه میگه اون رو رگ خوابه همه جیبششهر شده پر از لاشی باهاشون منم معاملم پاشید ابدا نخواه شبیه من باشی ت و مس راهتو برو انقد نگو فردا چیشهر دیگه پر از لاشی باهاشون منم معاملم پاشید ابداً نخواه شبیه من باشی تو مس راهتو برو نکن منو نقاشییادم میاد که بود بارِ اولم گفتم من دنبال کار خفنم کتم نمیره رویامو نخرم یه روز میمرم من که تهش لای کفنمگفتم همینه بریدم پ ترمزو اَ بیخ جوری که تا میخوره بهم قُر بشه حریفمهم نیست پَ چی میکنن پشت سرت تعریف تهش پول جیبه که می کنه مردتو شریفمگه غیر اینه خیلی چیزا چشه دیده بشین برات یه چکیده بگم تا که بریقاطی آدما شو بگیر روی باوراشون سریع میشه پا برات شُل تا مایه رو بچینیروی میز پسر تو مغزت اینو بنویس هر کسی داره رقم چشماتم نشه خیس

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد