متن موزیک

دوباره رسیدیم به آخر دفتربدون تو هی میشن لحظه ها سخترخاطره ها همشون سوختن و رفتنسوختن و رفتن سوختن و رفتندوباره بدون تو تنها نشستمنخوردم هنو کامل شات بعدی دستممن دیگه از همه آدما خستماین آدما پَستن این آدما پَستنبگو چرا رفتی بگو چرا نیستی پیش منبگو چرا رفتی کردی عشقمونو ریشه کنرسیدیم به انتهای راه نیستیم پیش همبگو چرا چی شد بگو باورم نمیشه نهبگو کجا رفتی، بِم بگو بگو چرا رفتی، دِ بگوبِم بگو چرا مستی، هی بگو چرا درارو بستی، تو بگوبگو کجا رفتی، بِم بگو بگو چرا رفتی، دِ بگوبِم بگو چرا مستی، هی بگو چرا درارو بستی، بگوبا دوتا چش خیس خاطره ها ریز به ریزمثل یه یادگاری قشنگ که دیگه نیستمثل یه آسمون بارونی یه جای خیسیه راه خیلی آسون یه راه که ساده نیستمن میرم من میرم من میرممن دیدم این عشقو توو چشات شدیدامن میگم من میگم من میگماز این حس عجیبی که بهش رسیدمبگو کجا رفتی، بِم بگو بگو چرا رفتی، دِ بگوبِم بگو چرا مستی، هی بگو چرا درارو بستی، تو بگوبگو کجا رفتی، بِم بگو بگو چرا رفتی، دِ بگوبِم بگو چرا مستی، هی بگو چرا درارو بستی، بگو

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد