متن موزیک

ورس1 : ام جی تو مهدکودک که بچه بودم شیطونه کاشت هسته تو من نه نمیزاشت درس بخونم و قدر بدونم تا وقتش اومدرفتم دبستان تو تهران الفبا بهم یاد دادن بعدش بایه خط کش زدن رو انشام چار سبایی تو راهنمایی بودمو نشدم راهنماییهی میگفتن کی میوفتم دیگه اینجا اصن راه نداری انظباتمم افتضاح کم با ولیت بیا مثل ادمبگو همه کارام اشتباهن بگو من انگل اجتماعم و اتفاقا دبیرستان بود واسم مثه اسیرستانناظمه گفت لازمه که تعهد بدی همین امسال الگوی بد شدم واسه هرچی خل توی شهر گفت روی سگی منو بالا بیاری میخوری دوتا مشت توی فک و پشت توی صفحالا دیگه شدم مرد واسه خودم هرکاری کنم گوش نمیدم به حرفای دورم تا برسم به یه فردای روشن هر باریم دیگه بخورم زمین پا میشمرفیقامم همین جا پیشم ام خلیلی تا تی تی اس جمینی تا تیزی اره ما اینیم اره ما اینیمکروس: الف ب پ ت ث جیم چ ح دال ذال هنورم همونیم که بودیم پارسال ر ز ژ سین شین صاد ضاد طا ظا هنوزم نمیدونیم ما الفباورس2:سیجل میگن سیجلی حالا که چی میخوایم از اون سالا بگی مهد کودک و آمادگی باشه میگم براتون اگه دارین همه الان امادگیاون اول بچگیام اره دارم هر چی میخوام دور از گچ و تخته سیاه تا این که شد اول مهرمیریختن بد همه کرم دیدم دنیا کارتونی نیست اون جوری که توش حال کنی نیست میکننت دم اب خوری خیسمیگیرن با لاشخوری چیپس گفتم اینم میگذره و هر چی باشه باز طوری نیست دبستانم بهتر نبود یکی دوتا ولگرد پهلوم اینقد حموم نمی رفتن اخر دیگه چرک کرد گلومنمیخوام سر صف وایسم شده بشه دردسر واسم ناظما رو من حساسن هر روز باید دم در واسمچند سال بعد رو صندلی تکی همه باهم من ولی تکی چیز خاصی از من کسی ندید بودم توی دنیای خودمامنم ناز مودزارت و شوپن ببینم کیم که دیدم سیجل خود منه یه کم مریض تر زندگیم کرد از بیخ پرهمون پسری که بود تو خودش تا دود تو شش اش رفت یهو شلوغ شد دورش روشن شد اون موتورشقل و غم کرد و رفت جلو خوند رپشو جا از جلو نظامو ازهمه هم سناش زد جلو میدونین شد بچه توشدم بچه تخس کروس:سیجل الف ب پ ت ث جیم چ ح دال ذال هنوزم همونیم که بودیم پارسال ر ز ژ سین شین صاد ضاد طا ظا هنوزم نمیدونیم ما الفبا

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد