متن موزیک

من یه خونه روی آب تردو سرد و بی پناهمن یه مقصدم ولی همیشه اشتباهمن یه ابر بی بخار یه غرور زیر پاآدمای زندگیمو اعتماد نا به جاآدما میان برن که رد بشن به زوررهگذر شدن همه هی عبور و هی عبورسرنوشتمو ببین مهربونترینشونغصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرونپا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفتدور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفتسرنوشتمو ببین مهربونترینشونغصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرونپا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفتدور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفتوعده های رو هوا وعده های رو هوساز یه جا بعد دلو باورای من شکستهی شکستو هی شکست اعتماد نیمه جوناز سکوت تو سرم زخم حرف این و اونترسم از غریبه هاس وقتی آشنا بشحسرت و یه رد پاست آخرش برای منسرنوشتمو ببین مهربونترینشونغصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرونپا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفتدور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفتسرنوشتمو ببین مهربونترینشونغصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرونپا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفتدور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفت

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد