متن موزیک

اینترو:هیدنتا شدی تو شاید ازتو صحنه محو شیبام بودی تا اخر از تو دره پرت شیاروم اروم ارومرفتم با باد و بارونکروس:هیدنپس بخند مصنوعیحتی اگه هست زوری اره با منهمرنگ من بودی اروم وسرد بودی با این باورباتو خاطره مو داشتمصحنه هارو کاشتم حتی وقتی دوستات بد مارو خواستنورس یک:هیدنساعتامونو میشکونیمسرعت نورو میدونیممیشکونیم کهکشونه فاصله ی بین ماطلوع ما غروب ما شدتو قاب نمون رابطمون دروغه پا شورابطه رو جوییدیم تا ملوکولاشوچیز جدیدی نمیاد تو روز ما توکروس:هیدنبخند مصنوعیوانمود کن مست بودیحتی اگه هست زوریاره با منهمرنگ من بودیاروم و سرد بودی با این باورباتو خاطره موداشتم صحنه هارو کاشتمحتی وقتی دوستات بد مارو خواستنجمله هارو ساختم ادمارو باختمحتی وقتی رفتی، ردپا تو خواستمورس۲:سیجلرد پاتو خواستممیخوام همین جا تو واسمبیا..کمه راه تو تا من..بیا..بیاچشای داغونت خوب یادم میادوقتی با همه دوتا بودن بامن زیادمیکشیدیم همو مثه پاکت سیگارهیچوقت نمیشدیم ما با ساعت بیداروقتی حالم بد بود شونه ی لاغرتمیدونستم واسم خونه ی اخرهمیوفتادم رو اون گوشه دامنتدنیا وامیستاد و هرچی روزه و ساعتهحرف تو یا حرف منخنده تو به اخم مناولا خوب اخر مثه لخته خون تو رگ همکلی حرف پشتموندنیا کردیم پشت به اونانگوشتمون میرفت بالا باهم میدادیم فحش به اونحالا میدیم فحش به همصورتت جا مشت منپشت در صدات میکبیرون خشگلمیادت رفته من کیمیادت رفته من چیمشدیم دونفر که توی خواب همم غریبنپل :هیدنچشات بستس حرفاتو میبینمآسمون نیست شب ابرارو میبینمکروس :هیدنباتو خاطرمو داشتم صحنه هارو کاشتمحتی وقتی دوستات بد مارو خواستنجمله ها رو ساختم ادمارو باختمحتی وقتی رفتی ردپاتو خواستم

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد