متن موزیک

نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد شاخه گل من نیومد سایه بونم آسمون شد ماه آسمون در اومد شاخ گل من نیومدوای همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشهنم نمای بارون آروم توی خیابون اومد شاخه گل من نیومد سایه بونم آسمون شد ماه آسمون در اومد شاخ گل من نیومدباز شکستم نشستم دل و دیوونه کردم رو دوش جدایی دوباره خونه کردم من خودم دنیای دردم دنیای دردمرو بوم خیالم دوباره سایه دیدم یه گلدون شقایق براش از باغچه چیدم درد این عشق و کشیدم درد این عشق و کشیدموای همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد