این شب در پادشاهی سرد است This night is cold in the kingdom احساس می کنم محو شدی I can feel you fade away از آشپزخانه تا سینک دستشویی و From the kitchen to the bathroom sink and قدمهایت مرا بیدار نگه می دارد Your steps keep me awake مرا کوتاه نکن ، مرا بیرون بینداز ، مرا در اینجا رها کن تا ضایع کنم Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste من روزگاری مردی با وقار و فضل بودم I once was a man with dignity and grace اکنون من در میان شکاف آغوش سرد تو می لغزم Now I'm slippin' through the cracks of your cold embrace بنابراین لطفا ، لطفا So please, please آیا می توانید راهی پیدا کنید که من را آرام آرام پایین بیاورد؟ Could you find a way to let me down slowly? کمی همدردی ، امیدوارم که بتوانید به من نشان دهید A little sympathy, I hope you can show me اگر می خواهی بروی پس من خیلی تنها خواهم شد If you wanna go then I'll be so lonely عزیزم ، اگه داری leavin '، آروم آروم منو ول کن If you're leavin', baby, let me down slowly بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین بیایم Let me down, down, let me down, down, let me down بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین بیایم Let me down, down, let me down, down, let me down اگر می خواهی بروی پس من خیلی تنها خواهم شد If you wanna go then I'll be so lonely عزیزم ، اگه داری leavin '، آروم آروم منو ول کن If you're leavin', baby, let me down slowly پوست سرد ، پاهایم را روی کاشی بکشید Cold skin, drag my feet on the tile همینطور که از راهرو پایین می روم As I'm walking down the corridor و من می دانم که ما مدتی نیست که صحبت کردیم And I know we haven't talked in a while بنابراین من به دنبال درب باز هستم So I'm looking for an open door مرا کوتاه نکن ، مرا بیرون بینداز ، مرا در اینجا رها کن تا ضایع کنم Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste من روزگاری مردی با وقار و فضل بودم I once was a man with dignity and grace اکنون من در میان شکاف آغوش سرد تو می لغزم Now I'm slippin' through the cracks of your cold embrace بنابراین لطفا ، لطفا So please, please آیا می توانید راهی پیدا کنید که من را آرام آرام پایین بیاورد؟ Could you find a way to let me down slowly? کمی همدردی ، امیدوارم که بتوانید به من نشان دهید A little sympathy, I hope you can show me اگر می خواهی بروی پس من خیلی تنها خواهم شد If you wanna go then I'll be so lonely عزیزم ، اگه داری leavin '، آروم آروم منو ول کن If you're leavin', baby, let me down slowly بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین بیایم Let me down, down, let me down, down, let me down بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین بیایم Let me down, down, let me down, down, let me down اگر می خواهی بروی پس من خیلی تنها خواهم شد If you wanna go then I'll be so lonely عزیزم ، اگه داری leavin '، آروم آروم منو ول کن If you're leavin', baby, let me down slowly و من نمی توانم خودم را از سقوط پایین (پایین) متوقف کنم And I can't stop myself from fallin' (down) down و من نمی توانم خودم را از سقوط پایین (پایین) متوقف کنم And I can't stop myself from fallin' (down) down و من نمی توانم خودم را از سقوط پایین (پایین) متوقف کنم And I can't stop myself from fallin' (down) down و من نمی توانم خودم را از سقوط پایین (پایین) متوقف کنم And I can't stop myself from fallin' (down) down آیا می توانید راهی پیدا کنید که من را آرام آرام پایین بیاورد؟ Could you find a way to let me down slowly? کمی همدردی ، امیدوارم که بتوانید به من نشان دهید A little sympathy, I hope you can show me اگر می خواهی بروی پس من خیلی تنها خواهم شد If you wanna go then I'll be so lonely عزیزم ، اگه داری leavin '، آروم آروم منو ول کن If you're leavin', baby, let me down slowly بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین بیایم Let me down, down, let me down, down, let me down بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین ، پایین ، بگذار پایین بیایم Let me down, down, let me down, down, let me down اگر می خواهی بروی پس من خیلی تنها خواهم شد If you wanna go then I'll be so lonely عزیزم ، اگه داری leavin '، آروم آروم منو ول کن If you're leavin', baby, let me down slowly اگر می خواهی بروی پس من خیلی تنها خواهم شد If you wanna go then I'll be so lonely عزیزم ، اگه داری leavin '، آروم آروم منو ول کن If you're leavin', baby, let me down slowly

پخش آنلاین همین آهنگ دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128 >

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.