پایداره ، Young Pacino تق تق درا شد باز کبوتر أ قفس رها شد باز تق تق چکو خورد باز تو. گوشِ اونی که برامون داشت تق تق این صدا آشناست دره قلبو کردم باز واسه اون که هوامو داشت تق تق صدا استخون هام زیرِ فشار ولی ببین هنو رو پام ده بار زدن زمینمون داشی تا شاید یه بارش بکنه اسیرمون کاش تیمم ده ساله همیشه رو پاست بگو کی دادن این چا*ا نظریمون کار رسیدیم این بالا کردیم *ایه خرج نداره فایده حرف پَ عمل جاش نشست توو سرم بگو کی مثلِ ما — پایداره ، ساختمش عمو فقط من با کار کوهِ نورم تووی شبِ تیره تار سنگینه برات زیادیه بار پای حرفم هستم حتی پایِ دار پایدار زنده است دیگه بسه تازه زنده موندنِ تو ولی یه بحثِ بازه پایدار یک دست توی فصلِ تازه خورشید با ستاره ها یه نسلِ تازه بازم دست درازه سمتِ آسمون دست به کاره قصر به سازه اون مغزه رازه قلبِ پاسبون چشما بازه چشما کاسه خون میخوام بترکم کنم کنم مثلِ بمب صدا اینم اسکی برن اصا مث که کُپ ما میخوان درس بگیرن از رو نصف جلمه ها دادا مدرسه تعطیل مثلِ جمعه ها همه دوره همیم انگار سال تحویله حرص میخوری که نمیگیریم باز تحویلت حس میکنی که نمیگیریم فاز تحلیلش نکن نمیخوری به ما اصاً داش تش اینه پایداره ، ساختمش عمو فقط من با کار کوهِ نورم تووی شبِ تیره تار سنگینه برات زیادیه بار پای حرفم هستم حتی پایِ دار اون بالاها یه جا که نمیبینیم رو به آفتاب نشستم خیلی شیرین میزنم زیره عرش و رو میزم چیده کَشو (Cash) چشامم دیده تهشو پ تووشون خیره نشو آهنگاش پیشِ منن چون داره عقده ازم نمیدم جوابشو ده ساله ک* ننش یه بار دیگه کنی شلوغی تو سیاه میشه عاقبتِ وثوقی طور امروز زنگ بزنم به رفیقام لندن فردا میری تهران توو گونی تو میشم بیخیالِ تو ولی نمیشی اندازه علی بهم میگن نابغه ترین میشناسیم شاعرِ مریض این حرفام واقعین تاریخی سندِ پاش سنگینِ کارِ تیمم هم وزن پزونده هاش میشناسیم یانگ پاچینو (Young Pacino) بهترینم ولی خاکی ورزش باستانی طور پایداره باز بشی هفت تا در رد انگار چاکراییم و میکنیم چُخسا رو پاس کاری تند تیکی تاکا انگار بارساییم و بارساییم و بکنم رپ یا مامبل رو میزم کشِ حاضر (Cash) زدم و بدخواهمو بد گا*م شروع کردم یه روز گرچه با عشق میزنه توو گوشم کیکا تق تق زبونم سمیه نیشِ عقرب خودت میدونی که رپر ترم ازت من حتی با میکِ برعکس ساختمش عمو فقط من با کار کوهِ نورم تووی شبِ تیره تار سنگینه برات زیادیه بار پای حرفم هستم حتی پایِ دار

پخش آنلاین همین آهنگ دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128 >

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.